Grafika przedstawiająca psa
© 2011 Paweł Rychlicki      |      Grafika  Beata Jakimiak